Холанд Фарминг Македонија на терен

На ден 30.03.2018 тимот на Холанд Фарминг Македонија излезе на терен.

Холанд Фарминг Македонија беше во посета кај потрошувачите за заедно да го следиме текот и развојот на производството.

TARAY F1- долга краставица, LAGARDE F1- зимска марула која е садена на невообичаен начин за нашата држава во ХИДРOПОНИКА. Предности на овој начин на садење е тоа што остатокот од ѓубривата и водата која се аплицира на некоја друга култура не се фрла туку така, туку едноставно со истиот потрошен материјал произведуваме уште една култура. Со истите пари кои се истрошиле, во случајов за доматите се искористуваат и за Марулата, која има квалитет, а и е најздрава за конзумирање. Затоа шти воопшто нема аплицирано пестициди. Нашата сорта на марула LAGARDE F1 како и многу други сорти се засадени на овој начин, но може да кажеме дека LAGARDE F1 е најдобро издржлива на овој начин на произведување од другите сорти кои во исти услови и во исто време се засадени.

TARAY F1 садено на 27.12.2017, расадено на 09.02.2018.

LAGARDE F1 садено на 14.02.2018 година

Посетивме дел и од овошките кои се целосно третирани со нашите производи. Од основното ѓубриво AGROMASTER и FERTIPLUS, кристалните ѓубрива UNIVERSOL и SOLINURE па се до CROPMAX.

Еве неколку слики кои ѓи направивме од оваа наша посета кај нашите потрошувачи.