Испитувања на терен

Испитувања на терен од страна на нашите стручни лица