CROPMAXУлтра- концентриран фолиарен биостимулатор , кој содржи промотори на растот, растителни витамини, полисахариди, ензими,макро и микро елементи. Со својата органска природа Cropmax е погоден за употреба кај сите култури.

Со својот уникатен состав, Cropmax е моќен активатор за развојот на растението. Со примената на Cropmax се обезбедува брз коренов раст и активен развој на вегетативната маса во целина, овозможувајќи им на растенијата целосно да го остварат својот потенцијал, со што стапката на примена на основните  NPK  ѓубрива може да се намали од 10-30 %

Што е промотор на раст?

Растенијата конзумираат макро-елементи ( азот, фосфор, калиум), мезо-елементи (калциум, магнезиум, сулфур) и микро-елементи. Во исто време, тие ги создаваат своите сопствени раст регулатори( cytokines, gibberellinis, auxins, етилен , итн…).

Во стресни ситуации, производството на регулаторите за растење во растенијата е значително намалено. Фактори како што се топлина, суша, мраз и фитотоксација предизвикуваат губење на биолошкиот потенцијал, со што значително се намалува родот на културата.  Cropmax  содржи во ултра-концентрирана форма цел спектар потребни регулатори на растот и е моќен стимулатор на метаболизмот на растенијата.

Производот има уверение за еколошко органски биостимулатор,  дозволено за употреба во органското земјоделство.

Предности

  1. Значително ја зголемува продуктивноста.
  2. Се зголемува квалитетот на производот.
  3. Ја подобрува ефикасноста на минералните ѓубрива и пестициди.
  4. Промовира брз и поголем развој на кореновиот систем, со што значително дава зхолемување на отпорноста на растенијата на суша и стрес.

Cropmax  претставува иновативен производ за системот за хранење на растенијата. Значително ја подобрува отпорноста на растенијата од штетници и болести. Уникатниот состав на Cropmax  го прави незаменлив во текот на сезоната на растење.

Cropmax  Состав (содржина на 1  литар): N 0,2 %( 2000 mg N/литар)
(P) Фосфор 0,4 %(4000 mg P/ литар)
( K) Калиум 0,02 %(200mg K/ литар)
(Fe)Железо 220 mg/ литар
(Mg)Магнезиум 550 mg/ литар
(Zn) Цинк 49 mg/ литар
(Cu) Бакар 35 mg/ литар
(Mn) Манган 54 mg/ литар
B, Ca, Mo, Co, Ni 10 mg/ литар
Амино киселини Ултра концентриран
Мултивитамини, ензими +++
Промотори на растот Auxins, cytokines, gibberellins

Амино киселини- Cropmax  во својот состав вклучува 17 амино киселини, од кои повеќето се од суштинско значење, се одговорни за клеточната делба и активно влијае на кореновиот систем и зреењето на плодот.

Поради својата висока концентрација, количината која се употребува е 0,5-1 литар за 1 хектар.

Cropmax  се применува за време на фолијарна прихрана на земјоделски култури, било поединечно или во работни решенија со пестициди. Подобра ефикасност на CROPMAX се добива со атомизација/спреј  решение.

Компатабилност: Cropmax  е компатибилен со повеќето од средствата за третирање на растенијата.

Ограничувања за употреба :  не се употребува при ниски температури и во случај на висока дневна температура, се применува наутро или во вечерните часови.