Ferm O Feed

FERTIPLUSFertiplus ќе го преземе предизвикот да ги идентификува иновативните технологии за обработка и стратегии за конвертирање на органски отпад од урбаните и земјоделските производи во вредни и безбедни производи за земјоделството и да им овозможи на индустриите да развиваат проекти и да обезбедат соодветни информации за употребата и квалитетот на производите

FERTIPLUS 4-3-3  е 100% органско ѓубриво кое е хигиенски и еколошки многу поволно.

Органскиот материјал во оваа ѓубриво содржи  главно структури на киселина која овозможува лесна достапност на хранливите материи. Постепено се ослободуваат минералите присутни во земјата и поради тоа минералите стануваат се повеќе достапни за апсорпција од страна на корените на растенијата. Правилната апликација на  ова ѓубриво ги спречува сиптомите на недостаток поточно дефекти  кај културите за време на порастот.  Овој позитивен ефект на органското ѓубриво значи значително заштедување на минерални ѓубрива а со тоа се намалува и апсорпцијата на истите и се постигнува намалување на ризикот на алкализацијата на почвата.

Користењето на органски ѓубрива доведува до зголемување на микробиолошката активност во почвата.