ICL – Everis

Agromaster

Високо квалитетно основно ѓубриво кое е доста добра подлога за квалитетен и добар почеток на едно производство.Ова ѓубриво претставува мешавина…

Повеќе

Universol

Широк спектар на моќни ѓубрива што може да се справи во секоја ситуација.Ѓубривата се составени од избалансирана НПК формула со магнезиум и микро елементи…

Повеќе

Solinure

Сигурно водорастворливо ѓубриво за производство во затворен простор.Постојано усовршување на квалитетот и производот.Производтсвена линија Солинуре…

Повеќе