AgromasterВисоко квалитетно основно ѓубриво кое е доста добра подлога за квалитетен и добар почеток на едно производство. Ова ѓубриво претставува мешавина од НПК компоненти (RCU) технологија односно тоа е Азот обложен со смола кој се ослободува контролирано во периодот од 2-3 месеци , со висок процент на Хранливите материи и со ниско ниво на хлориди.

Предности на Agromaster-ot се:
 1. Избалансираната ихрана на комплетниот растечки циклус на раст и развој на растението
 2. Униформна дистрибуција од еднаква големина на гранули
 3. Слободно растварање од без ризик од затнување или стврднување
 4. Лесен комфорен производ за ракување со мало ниво на прашина
 5. Спречува засолување на почвата со ниско ниво на натриум и хлориди
 6. Исхрана со сулфур преку сулфати
 7. Контролираното ослободување на Азот обезбедува балансирана исхрана за целокупниот развоен циклус (раст и развој на самото растение)
 8. Наменет е за апликација на отворено поле и за заштитени простории
 9. Намалување на бројот на апликации со вештачко ѓубриво , што резултира со практичност и заштита на трудот и енергија
 10. Намалување на загубите на хранливи материи кои се јавуваат помеѓу апликацијата и асорпцијата од страна на растението
 11. Подобрено вкоренување, подобрен раст и развој на растението, што доведува до зголемен квалитет и зголемен принос

Препорачена доза на примена: 350-600 кг/ха во зависност од почвата и културата што се одгледува.

Ова ѓубриво на Македонскиот пазар Ви го нудиме во две комбинации:

AGROMASTER 19-05-19+ 4 MgO и AGROMASTER 11-11-21+14 SO3

Анализа
19 %

Азот (N)

1 %

Амониум нитроген (NH4-N)

17 %

Уреа нитроген (Ur-N)

5 %

ФОСФОР ПЕНТОКСИД (P2O5 ) Растворливо во неутрален амониум цитрат и вода (слободен хлорид)

4 %

Магнезиум Оксид (MgO)

18 %

Сулфур Триоксид (SO3)

Влијание на Агромастерот врз животната средина

Тоа се ефикасни производи со кои се намалува ризикот од можна контаминација на подземните води;

Помалку азот се лачи од Агромастерот во споредба со директно растворливите  азотни извори;

Затоа Агромастерот е BMS(Best Management Practice)  и затоа тој се користи како минерално ѓубриво за исхрана на културите.

Препорака

Производите на Агромастер се користат за апликација на отворено поле.

За стакленици /тунели Агромастерот треба да се третира како конвенционално ѓубриво.

Примени го Агромастерот пред пресадување или 20-30 дена по сеењето.

Растение Дозација
Отворено поле 400-600 кг/ха
Зеленчук 500/700 кг/ха
Расадничко производство 400-600 кг/ха
Овие дози не се секогаш во оваа доза туку зависат од самата почва на кои се засадени и културата која се сади! – Агрономите во текот на производтсвото ќе го следат растот на самото растение и ќе одредат колкава количина ќе ви биде потребна за соодветниот период.
Апликации (леа или во ред)
Растение Дозации
Индустриски домат, Диња, Лубеница 250-350 кг/ха
Тиквица, модар патлиџан, пипер, домат 350-450 кг/ха
Зелјести растенија 300-400 кг/ха
Артичока,Аспарагус 300-400 кг/ха
Трпезно грозје 350-450 кг/ха
Лозја 250-300 кг/ха
Овошје, маслинки,цитрони и киви 350-450кг/ха