C1

Производот C1LE 30/70B е со фина структура и ограничен растечки медиум и со додатоци на сите есенцијални хранливи материи и елементи во трагови …

Повеќе

B2

Производот В2LE е со медиум  фина структура  и со додатоци на сите есенцијални хранливи материи и елементи во трагови . Производот е составен од високо квалитетен…

Повеќе