Novarbo од Biolan - тресет В2LE 30/70BСупстрат за растенија

Информации за производот Општи информации :

Производот В2LE е со медиум  фина структура  и со додатоци на сите есенцијални хранливи материи и елементи во трагови . Производот е составен од високо квалитетен бел и црн тресет. Тресетот е ослободен од патогени,штетници и диви треви и има висока микробиолошка активност.

Суровински  материјали: бел и црн  (Н1 -3 , вон пост)

Варовнички : содржи Mg appr.1 6 кг / м ³

Состав : Mултимикс ( 12-14-24 ) + ТЕ 1,0 кг / м ³

Хранлива состојки : N- растворливи во вода 120мг / l

N03 – N 70 mg / l

NH4 – N 50 mg / l

P ( P2O5) растворливи 140 mg / l

К ( K2O ) растворливи 240mg / l

+ Елементи во трагови (В , Cu , Fe, Mn , Мо , Zn )

рH2 : 5.53

EC4 : 25ms / m (1:5 )

Структура : Медиум Фина (0- 20mm)

Препорачана големина на саксија < 3 – 9см саксии

Масовно density5 : 75g / l

Пакување: 50 l

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА :

Во текот на процесот на користење, дополнително количество  на вода, од 50 l , препорачливо е да се додаде. Додавањето на вода е неопходно за добивање на оптималните  физички својства и оригинален волумен на подлогата.

Во зима ,треба да се осигураме дека супстратот не е замрзнат

Начин на чување: Да се ​​чува во ладно и суво место подалеку од директна сончева светлина. Несоодветните услови за складирање може да има негативно влијание врз својствата на подлогата.

Начин на чување:
Да се ​​чува во ладно и суво место подалеку од директна сончева светлина. Несоодветните услови за складирање може да има негативно влијание врз својствата на подлогата.

Квалитет:
Производот ги  исполнува сите барања за квалитет на Министерството за земјоделство и шумарство на Финска (MMM 12/2007 ).

Уништување на пакет:
Пакетот може да биде отстранет од горење .

Производител :
Biolan Estonia