Novarbo C1

Значење на производството на расадот

Производсвото на расад е почетна фаза за произведување на зеленчук. Ова зафаќа голема посветеност и одредено знаење на потребите на зеленчукот кој сакаме да го произведиме. За произвотсвото на квалитетен расад потребно ни е соодветна подлога која се состои од тресет Novarbo – кој е квлитетно обработен и со гарантиран квалитет со сите потребни додатоци на сите есенцијални хранливи материи и елементи. Доколку во текот на производството на расад настане грешка со сигурност би имале негативни последици во покасна фаза на прозводството како и намален принос, квалитет и заработка. Денес во Македонија како и во многу други земји постојат специјализирани расадници кои се бават исклучиво со производство на расад. Меѓутоа голем број произведувачи сепак се одлучуваат расадот да го произведат сами.За да можеме да произведеме расад, а да не се соочиме со проблем потребни ни се доволно информации, знаење , искуство и стручна помош. Да се произведе добар расад потребно е да се обезбедат соодветни услови , како што се соодветна температура,светлина и вода. Температурата е исклучиво значаен фактор за квалитетно производство. За повеќето врсти зеленчук, се смета дека идеална температура е од 24- 25 *C. Недобро контролираната температура доведува до недоволна  ‘ртливост или не изникнување на растението. Оптималната температура за производство на расад се постигнува со контрола на термометар на кој постојано треба да ја надгледуваме температурата во објекот. Оптималната температура во фаза на никнење за Домат, Краставица и Пиперка како и други култури е од 24-25 *C. Максималната температура за домат е од 32-34 *C , за пиперка е од 29-30 *C , за краставица од 34-35 *C. Минималната температура за домат почнува од 11-12 *C, пиперка од 16-18*C, за краставица од 12-17*C. Фотосинтезата е процес кој е извор на енергија за синтеза на храната на растението. Фолијата кој се користи за покривање на пластеникот мора да биде чиста и во релативно добра состојба, за да може да ја пропушти светлината во полн капацитет. Доколку дојде до недостиг на светлина, произведувачите  за да го решат овој проблем користат дополнително осветлување како извор на светлина од 12-14 часа дневно.

Novarbo од Biolan - тресет C1LE 30/70B

Информации за производот

Општи информации :

Производот C1LE 30/70B е со фина структура и ограничен растечки медиум и со додатоци на сите есенцијални хранливи материи и елементи во трагови . Производот е составен од  бел и црн тресет со  што има висок капацитет за задржување на водата .

Суровински  материјали: бел и црн тресет (Н1 -7 , вон пост)

Варовнички : содржи Mg appr.1 4 кг / м ³

Состав : NPK ( 12-14-24 ) + ТЕ 0,8 кг / м ³

Хранлива состојки : N- растворливи во вода 100мг / l

N03 – N 60 mg / l

NH4 – N 40 mg / l

P ( P2O5) растворливи 110 mg / l

К ( K2O ) растворливи 190mg / l

+ Елементи во трагови (В , Cu , Fe, Mn , Мо , Zn )

рH2 : 5.53

EC4 : 21ms / m (1:5 )

Структура : Фина (0- 10mm)

Препорачана големина на саксија < 3 см саксии

Масовно density5 : 120g / l

Пакување: 50 l

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА :

Во текот на процесот на користење, дополнително количество  на вода, од 50 l , препорачливо е да се додаде. Додавањето на вода е неопходно за добивање на оптималнитe физички својства и оригинален волумен на подлогата.

Во зима ,треба да се осигуриме дека супстратот не е замрзнат.

Начин на чување:
Да се ​​чува во ладно и суво место подалеку од директна сончева светлина. Несоодветните услови за складирање може да има негативно влијание врз својствата на подлогата.

Квалитет:
Производот ги  исполнува сите барања за квалитет на Министерството за земјоделство и шумарство на Финска (MMM 12/2007 ).

Уништување на пакет: Пакетот може да биде отстранет со горење .

Производител : Biolan Estonia

87 001 Pärnu maakond

Lavassaare

Estonia

Маркетинг: Novarbo Oy

PL 12

FI- 27.511 Kauttua

Finland