Monarch

Монархот е целер кој има униформиран изедначен изглед, тркалезна форма. Успева скоро на секоја почва доколку му се…

Повеќе

Prinz

Овој хибрид на целер претставува голем квалитет кој го создал Nunhems. Високиот квалитет и квантитет зависи…

Повеќе

Rex

Рексот е уште еден од целерите кои ги произведува Nunhems. Уште една причина да се гордеме со квалитетот…

Повеќе