Diagramma

Тоа е индетерминантен хибрид кој може да се користи за пролено и есенско производство во заштитени простории…

Повеќе

Seyran

Oдличен нов хибрид со совршени дефинирани идентични плодови.Има одлична црвена боја која е идеална…

Повеќе

Gryphon

Хибридна сорта која е дел од фамилијата на розеви домати.Оваа сорта е широко растпространета

Повеќе