Корнишон

Platina

Платината е корнишон кој претставува многу продуктивна и раностасна сорта. Доколку се одгледува во високо профисионални…

Повеќе

Satina

Сатината е корнишон кој е погоден за интензивно одгледување. Се фали со избалансиран плод со високо квалитетна боја…

Повеќе