Краставица (Долга)

Laredo F1Laredo е долга краставица, која достигнува должина до 33 см зависно од условите во која е одгледувана. Резистентна е на Пламеница и Пепелница. Има помала лисна маса што води до поголема вентилација. Има кратки интерноди на растојание од 10 см што носи до висока родност а со тоа и до поголема профитабилност за разлика од другите сорти. Има моќна регенерација, мала веројатност за абортуси. Висока отпорност на прашкаста мувла. Трансплантација од Февруари до Септември. Доколку сакате да имате голем принос кој резултира со добар квалитет, тогаш Ларедо е вашиот избор.