Laguna

Се користи како најран стандард на пазарот за свежа консумација, миење и пакување. Овој хибрид е со проверен…

Повеќе

Romance

Темно портокалов тип на хибрид , со вегетација од 110-130 дена.Има добар капацитет на издржливост на теренот од…

Повеќе

Brillyance

Овој хибрид е со униформиран /изедначен квалитет за свежа консумација, миење и кратко складирање. Овој хибрид е…

Повеќе