Atris

Во нашата земја одгледувачите користат сорти пиперка на отворено поле обично средна или силно генеративна.Целта на одгледувачите…

Повеќе

Ceremony

Жолто-зелена пиперка со конусна изедначена форма од 12-14 см на плодот и доста мазна површина. Погодна е за…

Повеќе